Danh mục sản phẩm
slide show
slide show
slide show
slide show
slide show

zoomable
ảnh 1

PIN CMOS 3.3V 2032

- Hãng sản xuất: Khác

- Xuất xứ: Khác

- Bảo hành:

- Giá bán: 10.000 VNĐ

ĐẶT HÀNG

Mã sản phẩm: Pin Cmos

Dùng cho loại máy: Desktop & laptop